WPA3 – Tiêu chuẩn bảo mật Wi-Fi vững chắc Thế hệ mới

Đăng 26 Th11 2019

Ngày nay, kết nối không dây (Wi-Fi) đang là một yêu cầu cấp thiết, liên tục cho hoạt động kinh doanh của hầu hết mọi khách hàng. Chính vì vậy, bảo mật hệ thống mạng là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách của ngành công nghiệp mạng không dây.

Tháng 6 năm 2018, Liên minh Wi-Fi (Wi-Fi Alliance) đã công bố cải tiến bảo mật lớn đối với Wi-Fi – WPA3 (Wi-Fi Protected Access Three). Tiêu chuẩn bảo mật WPA3 sẽ thay thế và khắc phục các thiếu sót của tiêu chuẩn WPA2 hiện có đã tồn tại trong ít nhất 15 năm. Các bổ sung quan trọng nhất cho giao thức bảo mật Wi-Fi mới là bảo vệ tốt hơn cho các mật khẩu đơn giản, mã hóa cá nhân cho các mạng cá nhân, thậm chí mã hóa an toàn hơn cho các mạng doanh nghiệp và IoT.

Tiêu chuẩn bảo mật WPA3 dự kiến sẽ được thông qua hàng loạt vào cuối năm 2019.

Như vậy là sau bao nhiêu năm sử dụng chuẩn cũ, Wi-Fi gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến bảo mật khiến cho mức độ phổ biến của phương thức này trở nên kém an toàn. Những cập nhật mới này của Liên minh Wi-Fi sẽ giúp Wi-Fi trở nên bảo mật và an toàn hơn trong một tương lai mà mọi thứ sẽ lệ thuộc vào Internet.

 

 

 

 

of 5