Switch Công Nghiệp

Thiết bị Switch công nghiệp

Switch được dành riêng cho ngành công nghiệp

Thiết bị dành riêng cho ngành công nghiệp

Switch được thiết kế dành riêng phục vụ cho ngành công nghiệp, đòi hỏi các công nghệ đặc thù.

Thiết bị dành riêng cho ngành công nghiệp
Sức mạnh vượt trội

Sức mạnh vượt trội

Hỗ trợ PoE+, cung cấp nguồn cho thiết bị và access point.

Đáp ứng các tiêu chuẩn về công nghiệp

Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, phục vụ cho các ngành công nghiệp đặc thù.

Đáp ứng các tiêu chuẩn về công nghiệp

Thiết bị Switch được thiết kế dành riêng dùng trong công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

– Hỗ trợ đầy đủ lớp Layer2

– PoE IEEE802.3af và 802.3at, kiêm nhiệm cung cấp nguồn 30W

– Hỗ trợ LACP, STP, RSTP và MSTP, G.8032 ERPS

– Multicast/ Broadcast/ Flooding Storm

Thông số kỹ thuật

of