Sản phẩm

Nam Trường Sơn phân phối tất cả các dòng sản phẩm của Extreme tại Việt Nam.

Các dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu để xây dựng một hệ thống mạng hoàn chỉnh.

Extreme nằm trong Top Leader trong báo cáo mới nhất về mạng có dây và không dây của Gartner

Theo báo cáo Quadrant Magic về mạng có dây và không dây của Gartner năm 2018

Đọc báo cáo