Liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hệ thống mạng dành cho khách hàng

Bạn có một số câu hỏi về danh mục đầu tư từ lõi (core) biên (edge) của chúng tôi? Có thể bạn chỉ muốn biết một vài vấn đề trước khi truy cập vào một kết nối mạng mới? Hoặc là bạn vừa thấy một điều gì đó mới mẻ và muốn biết thêm thông tin. Hãy liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi để giải đáp thắc mắc về bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào.

Điền và gửi các thông tin theo mẫu dưới đây để liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi

Tất cả thông tin là bắt buộc