Automatic Campus

Giải pháp tự động hóa mạng Campus

Những giải pháp kết nối tự động cho mạng Campus

Bảo mật và dễ dàng quản lý

Mạng Campus hiện nay đang là một trong những mô hình mạng quản lý khó khăn nhất. Bạn cần phải kết nối thiết bị của những người mang máy cá nhân đi làm (Onboard BYOD users) với Internet, nhanh chóng triển khai công nghệ kỹ thuật số mới mà doanh nghiệp yêu cầu và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng tại mọi điểm truy cập, đồng thời thực hiện tất cả những điều này trong lúc người dùng đang sử dụng. Giải pháp mạng campus tự động của Extreme làm cho tất cả các yêu cầu trên trở nên đơn giản hóa, bảo mật và thông minh nhất có thể.

Extreme nổi lên như một nhà lãnh đạo theo đánh giá của Gartner's - Wired and Wireless LAN Magic Quadrant

Mạng Campus truyền thống

  • Quản lý có dây/ không dây riêng biệt.
  • Thời gian kích hoạt dịch vụ dài.
  • Thời gian sửa chữa lâu.
  • Dễ bị các sự cố làm ngừng hoạt động
  • Khả năng hiển thị bị giới hạn.

Tự động hóa mạng Campus

  • Thống nhất quản lý mạng có dây/ không dây
  • Khởi động dịch vụ nhanh hơn 11 lần
  • Thời gian sửa chữa nhanh hơn 7 lần
  • Giảm hoàn toàn các sự cố làm ngừng hoạt động
  • Khả năng hiển thị hoàn chỉnh

Tại sao nên chuyển sang giải pháp mạng Campus tự động của Extreme?

Nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên IT

Nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên IT

Cấu trúc lại và tự động hóa mạng để kết nối mạng trở nên nhanh chóng, triển khai các ứng dụng mới nhanh hơn và xử lý sự cố trực quan hơn.

Mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng

Người dùng có khả năng nhìn, điều khiển và ứng dụng giải pháp mạng campus tự động cùng với hoạt động kinh doanh để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mình.

Mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng
Giảm thiểu rủi ro kinh doanh

Giảm thiểu rủi ro kinh doanh

Triển khai một hệ thống mạng được phân đoạn để tăng tính bảo mật bằng cách tách biệt người dùng, ứng dụng và thiết bị IoT chứa các lỗi để giảm thiểu thiệt hại không đáng có.