Agile Data Center

Trung tâm dữ liệu Agile Center

Chuyển đổi kỹ thuật số hướng tới một kết nối mạng nhanh chóng

Chuyển đổi số trong trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu là nơi cốt lõi nhất của hệ thống mạng trong doanh nghiệp. Cung cấp kết nối cho mọi dịch vụ trong hệ thống. Các giải pháp Agile Data Center của Extreme networks cung cấp khả năng hiển thị, tự động hóa và tính linh hoạt cần thiết để việc chuyển đổi kỹ thuật số trở nên dễ dàng.

Extreme nổi lên như một nhà lãnh đạo theo đánh giá của Gartner's - Wired and Wireless LAN Magic Quadrant

Trung tâm dữ liệu truyền thống

  • Tự động hóa ngẫu nghiên, rời rạc
  • Cấu trúc mạng cố định
  • Mô hình triển khai phức tạp
  • Mô hình đòi hỏi chi phí lớn

Trung tâm dữ liệu Agile của Extreme

  • Tự động hóa miền chéo, hợp nhất
  • Kết nối dựa trên nền tảng Fabric
  • Thiết kế hợp lý, triển khai nhanh chóng
  • Mô hình tiêu thụ linh hoạt

Những lợi ích của giải pháp Agile Data Center của Extreme

Đơn giản để triển khai trong một phạm vi

Đơn giản để triển khai trong một phạm vi

Tự động hóa trên nền tảng Fabric của Extreme cực kỳ dễ dàng triển khai cho các văn phòng nhỏ hoặc một phòng máy chủ, cho phép các mạng kết nối nhanh chóng trong vài giây mà không cần máy chủ bên ngoài, với tự động hóa trung tâm dữ liệu bạn có thể thiết lập cấu hình tất cả các dịch vụ cho các mạng lớn trong vài phút, cung cấp trải nghiệm thích hợp cho người dùng, giảm độ phức tạp và tiết kiệm thời gian. Dựa trên phương pháp đầu cuối (end-to-end) của Trung tâm quản lý Extreme giúp hiển thị thời gian khi người dùng sử dụng và thiết lập được một mô hình hoạt động thống nhất dùng cho phân tích. Tất cả việc này được truyền tới khối mô-đun từ 1 Rack đến 1000 Rack.

Thông minh tại mọi điểm kết nối mạng

Tận dụng khả năng hiển thị trên máy với cấu trúc Extreme Insight mà bao gồm một máy ảo khách trên mọi thiết bị switch với đường dẫn dữ liệu chuyên dụng để chạy các ứng dụng của bên thứ 3 giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và khả năng hiển thị ứng dụng theo đúng thời gian, đảm bảo chủ động khả năng lập kế hoạch. Phát hiện bất thường được hỗ trợ bởi học máy (machine learning) giúp khắc phục nhanh hơn.

Thông minh tại mọi điểm kết nối mạng
Thích ứng với nhu cầu kinh doanh của khách hàng

Thích ứng với nhu cầu kinh doanh của khách hàng

Thích ứng với nhu cầu kinh doanh của khách hàng, kết hợp các quy trình làm việc trên máy tính, bộ nhớ, kết nối mạng và dịch vụ bao gồm quy trình làm việc Extreme do Stackstorm cung cấp, và tự động hóa theo tốc độ của riêng bạn. Nhanh chóng thay đổi và tuân thủ theo các điều khoản trên các miền. Với tích hợp máy ảo liền mạch, bạn sẽ dễ dàng quản lý một thiết bị ảo hóa cao mà điều chỉnh nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Với khả năng hiển thị chưa từng có trên máy chủ ảo dùng chung và riêng (public and private clous), bạn sẽ nắm rõ dung lượng và lập kế hoạch thực hiện