SMART OMNIEDGE

Giải pháp mạng OmniEdge thông minh

Một kết nối thông minh hơn bắt đầu tại Edge

Cuộc thắng lợi tại Edge.

Hệ thống mạng tại Edge là nơi đánh giá các doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số thành công hay thất bại. Nó là nơi doanh nghiệp của bạn thu hút các khách hàng, diễn ra các giao dịch di động, kết nối các thiết bị IoT và là nơi đầu tiên thực hiện giải quyêt các mối đe dọa trên mạng. Giải pháp mạng OmniEdge thông minh cung cấp nền tảng có dây/không dây (wired/wireless) thống nhất để triển khai trên nền tảng đám mây, giải pháp này còn được tăng cường với các ứng dụng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI và được quản lý thông qua một khung giao diện duy nhất. Kết quả bạn nhận được là một hệ thống mạng mang lại các trải nghiệm hướng đến khách hàng, bao gồm chi phí và mang lại lợi thế cạnh tranh thông qua đổi mới và cung cấp các dịch vụ mới nhanh chóng.

Extreme nổi lên như một nhà lãnh đạo theo đánh giá của Gartner's - Wired and Wireless LAN Magic Quadrant

Mạng Edge truyền thống

  • Khác nhau có dây và không dây
  • Chỉ con người quản lý
  • Giao diện quản lý phức tạp
  • Người dùng và thiết bị được định dạng thủ công

Mạng OmniEdge thông minh Extreme

  • Thống nhất có dây và không dây
  • Quản lý bằng AI/ML
  • Quản lý qua một khung giao diện duy nhất
  • Người dùng và thiết bị được định dạng tự động

Tại sao nên chuyển sang giải pháp mạng OmniEdge thông minh?

Mang lại lợi thế CNTT hơn:

Mang lại lợi thế CNTT hơn:

Sử dụng ít thời gian hơn để quản lý hệ thống mạng và dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

Cho phép chuyển đổi kỹ thuật số:

Thích nghi với sự thay đổi thị trường/yêu cầu của khách hàng mà không cần phải thay thế kết cấu.

Cho phép chuyển đổi kỹ thuật số:
Mở rộng thị trường của bạn:

Mở rộng thị trường của bạn:

Ra mắt các ứng dụng mới chỉ với một nút nhấn: nhanh hơn 31 lần để triển khai và nhanh hơn 11 lần so với các công nghệ mạng truyền thống.