Giải pháp kết nối từ xa cho mùa dịch nCoV

Đăng 19 Th3 2020

Cách làm việc mới mùa dịch NCoV: Hiệu quả, An toàn và Tiện lợi:

ExtremeRouting VPN – Giải pháp kết nối làm việc từ xa

Giải pháp kết nối làm việc từ xa VGVA của Extreme Networks được thiết kế nhằm đơn giản hóa mạng riêng ảo VPN và hủy bỏ giao thức GRE. Đồng thời, VGVA là một thành phần chính trong giải pháp SD-WAN của Aerohive. VGVA tương thích với VMware, cung cấp khả năng mở rộng mạng riêng ảo VPN cho doanh nghiệp, phục vụ cho hàng nghìn kết nối qua kênh VPN từ xa.

VGVA cung cấp nhiều đặc tính hữu ích bao gồm:

  • Giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu suất
  • Tăng tính linh hoạt do xóa bỏ được rào cản về mặt địa lý cho hệ thống mạng, dễ dàng kết nối mạng thông qua môi trường Internet.
  • Bảo mật, Thông minh và Đơn giản do quản lý trên đám mây
of 5