Gartner công bố các nhà cung cấp công nghệ AI hàng đầu cho doanh nghiệp

Đăng 11 Th9 2019

Gartner dự đoán rằng: Vào năm 2021, 85% các Doanh nghiệp sẽ ứng dụng công nghệ AI vào trong sản xuất kinh doanh, đây cũng chính là cơ sở thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng đám mây công cộng (public cloud).

Công nghệ AI hiện đang là công nghệ có tốc độ phát triển nhanh nhất và chúng tôi tin rằng, những người đi đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ về việc triển khai công nghệ AI vào trong doanh nghiệp của họ.

Báo cáo này của Gartner đã chỉ ra 4 nhà cung cấp công nghệ AI hàng đầu cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu,
  • Nhà cung cấp bộ ứng dụng cho doanh nghiệp,
  • Nhà cung cấp nền tảng khoa học dữ liệu và học máy (ML-machine learning),
  • Nhà tích hợp hệ thống.