Extreme Networks Border Routing

Đăng 10 Th9 2019

Có một số cân nhắc bạn nên lưu ý khi chọn nền tảng truyền dẫn, định tuyến hệ thống mạng để chắc chắc rằng nó đem lại các tính năng và giá trị cần thiết cho hôm nay cũng như cho cả tương lai khi bạn muốn mở rộng hệ thống về quy mô, băng thông, thiết bị,… Các giải pháp tổng thể, toàn diện của ExtremeNetwork giải quyết cho bạn các mối lo ngại kể trên để có được hệ thống mạng định tuyến tốt nhất.

of 5