Extreme Location

Extreme Location

Giải pháp phân tích và quản lý trên Cloud

Tối đa khả năng quản lý trong cùng một giao diện duy nhất

- Khả năng mở rộng lên đến 100,000 điểm truy cập - Mang đến khả năng quản lý toàn diện - Tích hợp bảo vệ APIs cho ứng dụng bên thứ 3

Mang đến sự quản lý chuyên nghiệp

Cung cấp cái nhìn toàn diện về hệ thống của bạn.

Mang đến sự quản lý chuyên nghiệp
Sử dụng nhiên viên của bạn hiệu quả hơn

Sử dụng nhiên viên của bạn hiệu quả hơn

Bằng cách hiển thị vị trí của nhân viên, để họ có thể làm việc tốt hơn khi làm việc bên ngoài văn phòng của bạn.

Mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu

Nâng cao hiệu quả cho mỗi đơn vị, bộ phận bằng cách phân tích lịch sử hoạt động để đưa ra giải pháp tối ưu.

Mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu

Quản lý truyền thống:

  • Không biết các vị trí của các khách hàng tiềm năng
  • Khó để xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng hiệu quả
  • Không thể cá nhân hóa
  • Nhân viên không biết nơi nào cần thiết nhất
  • Không có cách nào để phân tích hành vi của khách hàng

ExtremeLocation:

  • Biết được các điểm đến của các khách hàng tiềm năng
  • Tạo được các chính sách, mô hình trải nghiệm tốt cho khách hàng
  • Nâng cao khả năng hiệu quả làm việc của nhân viên
  • Có cái nhìn bao quát cho mỗi địa điểm, bộ phận
  • Phân tích các hành vi của khách hành theo thời gian thực dựa trên dữ liệu lịch sử vị trí người dùng.

Tính năng của ExtremeLocation

of

ExtremeLocation tương thích với