Bảo mật các thiết bị và hệ thống mạng chuyên dùng cho Y tế

Đăng 10 Th9 2019

Bạn có biết? Trung bình có 6,2 lỗ hổng được tìm thấy trên các thiết bị Y tế.

Theo báo cáo Frost & Sullivan ‘s Internet of Medical Things (IoMT), năm 2020 sẽ có khoảng 30 tỷ kết nối giữa các thiết bị IoT và các thiết bị y tế trong hệ thống chắc sóc sức khỏe. Yêu cầu đảm bảo các kết nối này được an toàn, loại bỏ các nguy cơ về lỗ hổng trong các thiết bị thực sự là mối thách thức đối với các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe, các nhà sản xuất thiết bị và ngay cả chính phủ mỗi quốc gia.

Các nội dung dưới đây cung cấp các thông tin để bạn có cái nhìn tổng quan hơn về các vấn đề:

  • Sự thay đổi trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe trong bảo mật IoMT.
  • Các phân tích chuyên sâu về các thiết bị y tế về các vấn đề bảo mật có rủi ro cao..
  • Giải quyết các thách thức về sự tấn công từ các dòng virus mã hóa ngày càng gia tăng.
  • Các bước hành động cho mỗi tổ chức nhằm nâng cao khả năng ngăn chặn các mối hiểm họa ngày nay.
of 5