AP 7632

Wing AP 7632

802.11ac Wave 2 Access Point

Thiết bị wifi cho doanh nghiệp

Wing AP 7632 được tích hợp một bộ tính năng toàn diện dựa trên công nghệ Wing, cung cấp mạng tối ưu, ổn định.

Thiết bị wifi cho doanh nghiệp
Ứng dụng điều khiển, phân tích, phát hiện ngay tại vùng Edge

Ứng dụng điều khiển, phân tích, phát hiện ngay tại vùng Edge

Tích hợp cộng nghệ phân tích sâu gói tin, điều khiển AP được quản lý.

Hỗ trợ Extreme Cloud

Thiết bị tương thích với ExtremeCloud, nền tảng quản trị Switch, Wireless cho hệ thống mạng.

Hỗ trợ Extreme Cloud

Tính năng chính Wing AP 7632

of